Αρχική

To Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών υπάγεται στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδος και δραστηριοποιείται ερευνητικά στην ευρύτερη περιοχή του σχεδιασμού συστημάτων.

Βασικός στόχος της είναι η άρτια εκπαίδευση, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, των φοιτητών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής σε θέματα υλικού, ενσωματωμένου λογισμικού και εφαρμογών για ενσωματωμένα συστήματα τηλεπικοινωνιών και ιατρικών εφαρμογών.

Διαθέτει άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Παράλληλα, το επιστημονικό δυναμικό του αποτελείται μηχανικούς σχεδιασμού συστημάτων και τηλεπικοινωνιών με μεγάλη ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία.

Τα τελευταία χρόνια, το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ έχει ενεργές συνεργασίες με σημαντικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Παράλληλα, υπάρχει συνεχής συνεργασία και ερευνητική δραστηριότητα με μεγάλες εγχώριες και ευρωπαϊκές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο σχεδιασμό συστημάτων για τηλεπικοινωνίες.


Copyright © 2010-2017 Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών  
Σχεδίαση-Aνάπτυξη: Χαράλαμπος Κώστας
Τελευταία Ενημέρωση: 23/11/2016