Συνεργαζόμενα
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

Βιομηχανικοί
Εταίροι

Διοργάνωση
Διεθνών Συνεδρίων

 • July 3-5, 2017, Bochum, Germany
 • 14th International Symposium on Applied Reconfigurable Computing
  Santorini, Greece, May 2 - 4, 2018
 • International Workshop on Components and Services for IoT platforms
  Imperial College, London, United Kingdom
  September 4th, 2015
 • 24th International Conference on Field Programmable Logic and Applications
  Munich, Germany, Sep. 2 - 4, 2014
 • 7th International Workshop on Reconfigurable and Communication Centric Systems-on-Chip
  July 9-11, 2012
  York, United Kingdom
 • IEEE COMPUTER SOCIETY ANNUAL SYMPOSIUM ON VLSI
  Lixouri, Kefalonia, Greece
  July 5-7, 2010

Τελευταία νέα

ARGO TUTORIAL HiPEAC

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών (ESDA Lab), στο πλαίσιο του...

Περισσότερα

Ερευνητικό έργο EQUAL

Το εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών συμμετέχει στο ερευνητικό...

Περισσότερα

Advances in Aeronautical Informatics: Technologies Towards Flight 4.0

Advances in Aeronautical Informatics: Technologies Towards Flight 4.0

Νέο βιβλίο από τη Springer με θέμα το Flight 4.0 και τις εξελίξεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής...

Περισσότερα

ESDA