• Αρχική
  • Ανακοινώσεις
  • Ντοκιμαντέρ του Euronews για το έργο RADIO και τις ερευνητικές δράσεις του εργαστηρίου

Ντοκιμαντέρ του Euronews για το έργο RADIO και τις ερευνητικές δράσεις του εργαστηρίου

Στις 25 Μαϊου 2017, το τηλεοπτικό συνεργείο του καναλιού Euronews επισκεύθηκε την Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών, στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα. Το κανάλι ετοιμάζει ένα πανευρωπαϊκό αφιέρωμα στις Τεχνολογίες Υποβοηθούμενης Διαβίωσης και κατέγραψε τις ερευντηικές δράσεις του εργαστηρίου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου RADIO.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, τα μέλη του τηλεοπτικού συνεργείου επισκεύθηκαν οικίες ηλικιωμένων στην Πάτρα, στις οποίες έχει εγκατασταθεί και δοκιμάζεται σε πραγματικές συνθήκες η τεχνολογία (συνδυασμένη χρήση οικιακών ροποτικών βοηθών με αυτοματισμούς έξυπνων σπιτιών) που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια το έργου RADIO. Στις 26 Μαϊου 2017, το τηλεοπτικό συνεργείο θα συνεχίσει τα γυρίσματα στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτοόυτου Πληροφορικής και Τελεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

Ερευνητικό έργο RADIO έχει επιλεγεί για το τηλεοπτικό αφιέρωμα από το Euronews, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανάμεσα σε εκατοντάδες ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του Ορίζοντα 2020. Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στις 5 Ιουνίου 2017 από την εκπομπή FUTURIS του Euronews.

ESDA