Το ESDA Lab ανακοινώνει το FC Barcelona ως προσκεκλημένο ομιλητή για το συνέδριο ARC 2018

To Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών ανακοινώνει τον κ. Aitor Jiménez, Επικεφαλής του Στρατηγικού Σχεδιασμού στο FC Barcelona ως προσκεκλημένο ομιλητή στο διεθνές συνέδριο ARC 2018.
 
Ο κ. Jiménez θα παρουσιάσει στο συνέδριο το όραμα του FC Barcelona για τη δημιουργία νέας γνώσης, καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος των αθλητών, των οπαδών και τηw κοινωνίας. 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την ομιλία του κ. Jiménez είναι διαθέσιμες στον επίσημο δικτυακό τόπο του συνεδρίου ARC 2018.
ESDA