Ερευνητικό έργο EQUAL

Το εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών συμμετέχει στο ερευνητικό έργο EQUAL: Ανάπτυξη εξοπλισμού αυτόματου καροτσιού και συναφών υπηρεσιών για την υποστήριξη ατόμων με κινητικά προβλήματα σε σούπερ μάρκετ, το οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 - 2020:- ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Oι εταίροι του EQUAL είναι:

  • Η εταιρία TΟΒΕΑ
  • To  Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων & Εφαρμογών
  • To Ινστιτούτο Μεταφορών και 
  • Η εταιρία ΑΒ Βασιλόπουλος

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο EQUAL.

ESDA