Βίντεο

ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΙΚΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ: Ζαχαρίας & Αλεξάνδρα - Η ιστορία

Αναζήτηση αντικειμένων σε φυσικό χώρο - Horizon 2020 RADIO

Επιταχυντής Υλικού - Horizon 2020 RADIO

Horizon 2020 RADIO @ FHAG

Ερευνητικό έργο Horizon 2020 RADIO

Υποστήριξη ημερήσιων δραστηριοτήτων ηλικιωμένων

Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης

Ρομποτικός βραχίονας από ξύλο και πετονιά

Πλατφόρμα ATLAS μέρος 1ο

Πλατφόρμα ATLAS μέρος 2ο

Αναγνώριση Αντικειμένων μέσω Μηχανικής Μαθήσεως

ESDA