Βίντεο

ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΙΚΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ: Ζαχαρίας & Αλεξάνδρα - Η ιστορία

Πλατφόρμα ATLAS: Μέρος Ι

Πλατφόρμα ATLAS: Μέρος ΙΙ

Σύστημα Αξιολόγησης Ευστάθειας: Μέρος Ι

Σύστημα Αξιολόγησης Ευστάθειας: Μέρος ΙI

Αναζήτηση αντικειμένων σε φυσικό χώρο - Horizon 2020 RADIO

Αναγνώριση Αντικειμένων μέσω Μηχανικής Μαθήσεως

Επιταχυντής Υλικού - Horizon 2020 RADIO

Horizon 2020 RADIO @ FHAG

Ερευνητικό έργο Horizon 2020 RADIO

Υποστήριξη ημερήσιων δραστηριοτήτων ηλικιωμένων

Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης

Ρομποτικός βραχίονας από ξύλο και πετονιά

ESDA