Βίντεο

ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΙΚΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ: Ζαχαρίας & Αλεξάνδρα - Η ιστορία

Αναζήτηση αντικειμένων σε φυσικό χώρο - Horizon 2020 RADIO

Επιταχυντής Υλικού - Horizon 2020 RADIO

Horizon 2020 RADIO @ FHAG

Ερευνητικό έργο Horizon 2020 RADIO

Υποστήριξη ημερήσιων δραστηριοτήτων ηλικιωμένων

Πρότυπη Οικία Αυτόνομης Διαβίωσης

Ρομποτικός βραχίονας από ξύλο και πετονιά

ESDA